MBN od początku do końca
Brak danych

Kontakt
MBN Nieruchomości
Konsulting Sp. z o.o
ul. Dąbrowskiego 13 / 1, 11-500 Giżycko +48 87 428 19 38
e-mail: mbn@mbn.mazury.pl
mgr Lidia Dobuszewska

Dyrektor Biura
+48 87 428 19 38
dobuszewska@mbn.mazury.pl
mgr inż. Dariusz Sobolewski

Prezes Zarządu
sobolewski@mbn.mazury.pl
mgr prawa Cezary Pstrak

Wiceprezes Zarządu
pstrak@mbn.mazury.pl