MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Miłki dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Miłki
Data aktualizacji: 2018-11-14 09:01:35
Cena: 90000.00 PLN
Powierzchnia: 1 400.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ Działka budowlana o pow. 1400m2 nad jeziorem Niegocin Szlak WJM gmina Miłki Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 1400m2 zlokalizowana w kompleksie działek pomiędzy Rydzewem a Kleszczewem nad Jeziorem Niegocin należącym do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Działka z możliwością zabudowy objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego objęta symbolami ML , UT. Teren oddalony jest od jeziora niespełna 300m. Opis działki: Powierzchnia 1400m2; Kształt: zbliżony do prostokąta; Wymiary: ok. 65m x ok. 22m; Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski, nie wymagający niwelacji; Nasadzenia/zadrzewienie/zakrzaczenie: tak, samosiejne; Ogrodzenie: brak; Sąsiedztwo: domy mieszkalne, letniskowe, jezioro; Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, następnie ok. 85m gruntową drogą wewnętrzną; Odległość do jeziora Wojnowo (szlak WJM) w linii prostej: ok. 160m; Odległość od urządzonej plaży gminnej: ok. 190m; Teren objęty Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego opisany symbolami ML* UT oznaczający tereny zabudowy usługowej lub teren zabudowy letniskowej; Fragment planu: Ustala się następujące warunki i zasady dotyczące zagospodarowania kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia obiektów budowlanych o formie obcej architekturze regionalnej, architektura projektowanych obiektów powinna cechować się wysokimi walorami estetycznymi, bryła nowej zabudowy w nawiązaniu do zabudowy historycznej w zakresie skali, proporcji i formy przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynk gładki w kolorze jasnym, cegła, kamień, drewno i tradycyjnych pokryć dachowych z dachówki ceramicznej lub gontów drewnianych, dachy wysokie o geometrii zbliżonej do dachów stosowanych w zabudowie historycznej, zakaz tworzenia nowej zabudowy rolniczej, lokalizowania usług uciążliwych, obiektów produkcyjnych i magazynowych, na terenach przeznaczonych na cele usługowe na etapie ustalania warunków zagospodarowania terenu ustala się obowiązek, określenia rodzaju i wielkości przewidywanej działalności usługowej, oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe, obowiązek eliminacji funkcji i form zabudowy uciążliwych degradujących przestrzeń, obowiązek maksymalnego ograniczenia przekształceń istniejącego ukształtowania terenu, obowiązek uzyskania uzgodnienia z Głównym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości od 100 m nad poziom terenu ( np. anteny, elektrownie wiatrowe), obowiązek uzyskania uzgodnienia z Szefostwem Infrastruktury Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej obiektów o wysokości powyżej 50 m nad poziom terenu, dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej plan ustala: ustala się minimalną szerokość działki: dla zabudowy mieszkaniowej - 25 m 2 , dla zabudowy letniskowej - 20 m 2 , ustala się minimalną powierzchnię działki: dla zabudowy mieszkaniowej - 1200 m 2 , dla zabudowy letniskowej - 1800 m 2 , dopuszcza się realizację jednego obiektu mieszkalnego na każdej wyznaczonej działce budowlanej, dopuszcza się realizację jednego obiektu letniskowego o powierzchni zabudowy do 100 m2 na każdej wyznaczonej działce budowlanej, z wyłączeniem terenów ML przedstawionych na załączniku nr 2 do uchwały, obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu terenów wypoczynku, system parkowania poprzez realizację miejsc postojowych wg standardu: 1 stanowisko / działkę, dla terenów zabudowy usługowej plan ustala: obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu obiektów usługowych, system parkowania poprzez realizację miejsc postojowych w postulowanej strefie oraz na działkach własnych inwestycji - wg wskaźnika 25 - 30 stanowisk/1000 m 2 p. u. oraz 25 stanowisk na 100 miejsc noclegowych, zasady dostępności pieszej i kołowej zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami szczegółowymi dla wyróżnionych terenów, w stosunku do zabudowy ustala się następujące wymagania: nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym ostatnia jako poddasze użytkowe, dachy kształtowane tradycyjnie o nachyleniu połaci w granicach 40 o -45 o , z kalenicą równoległą do ulicy, poziom posadowienia parterów budynków mieszkalnych maksymalnie 1,0 m nad poziomem przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych - maksymalnie 45 cm nad poziomem przyległego terenu, od strony ulic dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem: zastosowania ogrodzeń ażurowych, zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy, zaleca się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, obsługa zgodnie z rysunkiem planu oraz z ustaleniami zawartymi w § 18, warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów jest zapewnienie podłączenia budynków do wszystkich niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8. do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów usługowych ustala się obowiązek załączenia koncepcji architektonicznej projektowanych obiektów. Dostępne media: Wodociąg: przy działce; Prąd: tak w bezpośrednim sąsiedztwie; Kanalizacja: przy działce; Stan prawny: Księga Wieczysta: tak; Własność: tak; Lokalizacja: Gmina Miłki, Giżycko ok.10km; Cena: 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) Atrakcje okolicy: Jezioro Wojnowo wypełnia długą rynnę polodowcową, ciągnącą się na południe. Jego długość wynosi 4,5 km, szerokość ok. 600 m, głębokość 14,2 m, powierzchnia 176 ha. Jezioro otaczają łagodnie wznoszące się bezleśne pagórki na których znajdują się pola uprawne i łąki; Miłki: wieś gminna, a w niej zabytkowy dwór z XVIII w. z parkiem krajobrazowym. Dworskie zabudowania gospodarcze: kuźnia, stajnia; Rydzewo: Kościół św. Andrzeja Boboli (1579-1591); Giżycko: Twierdza Boyen zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murek kamienno-ceglanym o długości ponad 2300 m; Spytkowo: "Indiańska Wioska" to plenerowe muzeum, w którym w kilkunastu namiotach indiańskich zwanych tipi prezentowanych jest ponad sto eksponatów obrazujących życie dawnych Indian z obszaru Wielkich Równin; Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Miłki dzialki

MBN-GS-507 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Miłki, Kleszczewo
Powierzchnia całkowita: 1 400.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 90000.00 PLN
Nieruchomość:
Wymiary działki 65x22
Cena za m2 64,29
Prąd jest
Kanalizacja w ulicy
Woda w drodze
Otoczenie jezioro i las
Ogrodzenie brak
Zagospodarowanie Niezagospodarowana
Wygląd działki płaska
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana,