MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Kruklanki dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Kruklanki
Data aktualizacji: 2019-05-02 14:15:37
Cena: 159000.00 PLN
Powierzchnia: 2 739.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ Działka budowlana o pow. 2739m2 z własną linią brzegową jeziora gm. Kruklanki Przedmiotem sprzedaży jest atrakcyjna działka z wydaną decyzją o warunkach zabudowy polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka z uwagi na swoje gabaryty jest łatwa do zagospodarowania przy niedużym nakładzie finansowym. Naturalne fałdowanie gwarantuje nam panoramiczny widok na okolicę, a w szczególności na jezioro zlokalizowana w niecce. Nieruchomość zlokalizowana jest w jednej z najchętniej odwiedzanych turystycznie gmin w powiecie Giżyckim z uwagi na dużą iloś ć czystych jezior, terenów leśnych, małe uprzemysłowienie regionu, brak smogu, ciszę i spokój. Doskonała opcja turystycznej bazy wypadkowej, spokojnego miejsca zamieszkania całorocznego jak i inwestycja finansowa w tereny, których jest już coraz mniej, a ceny ich sukcesywnie rosną. Opis nieruchomości: Teren z możliwością zabudowy; Powierzchnia: 2739m2; Kształta działki: prostokąt; Ukształtowanie terenu: teren wyeksponowany, nachylający się w kierunku południowym (w kierunku jeziora); Zadrzewienie/zakrzaczenie: pojedyncze drzewa zlokalizowanie wzdłuż linii brzegowej jeziora; Sąsiedztwo: sąsiednia działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w okolicy zabudowa siedliskowa, łąki, pola, lasy; Dojazd: zjazd z drogi asfaltowej, następnie gminna droga utwardzona; Na teren wydana została decyzja o warunkach zabudowy (rok 2018) fragmen t: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego wraz z infrastruktura techniczną na działce; Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego wraz z infrastruktura techniczną na działce; Funkcja terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego: W zakresie planowanej inwestycji wchodzi: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym o wymiarach max. 12m x 15 m (szerokość elewacji frontowej) i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 8M; Geometria dachu -dach dwuspadowy o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci zawartym w przedziale 35-45 stopni, pokryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym w kolorze ceglastoczerwonym; Linia zabudowy - nieprzekraczalna w odległości - 100 metrow od lini brzegowej jeziora i 15 m od krawędzi jezdni drogi gminnej; Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: Teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: Dostęp do drogi publicznej - projektowany zjazd z drogi gminnej na warunkach zarządcy drogi; Zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci; Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0m3/dobę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3; Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia oceny warunków gruntowych, w związku z tym należy przeprowadzić geologiczne badania gruntu. Zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja Białystok SA Zakład Sieci Ełk; Ogrzewanie - indywidualne systemy z zastosowaniem technologi ekologicznej; Wody opadowe i roztopowe - należy odprowadzić do gruntu na terenie własnej działki stosownie do wymagań przepisów o ochronie środowiska; Gospodarka odpadami - zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Kruklanki; (….) Uzbrojenie działki: Woda: TAK, wodociąg gminny w pasie drogowym; Kanalizacja gminna - brak, przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 5,0m3/dobę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną lub zbiornik bezodpływowy (szambo) na nieczystości ciekłe o poj. do 10m3; Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia oceny warunków gruntowych, w związku z tym należy przeprowadzić geologiczne badania gruntu. Prąd: TAK, przy działce; Stan prawny: Własność: TAK; Księga wieczysta: TAK; Decyzja o warunkach zabudowy: TAK; Lokalizacja: Gmina Kruklanki; Odległość od jeziora: bezpośrednio graniczące; Plaża z kąpieliskiem gminnym: w odległości ok. 450 metrów; Odległość od lasu: kilkaset metrów; Odległość od Kruklanek: ok. 5km; Odległość od Giżycka: ok. 19km; Odległość od Warszawy: ok. 270km; TRAKCJE OKOLICY: Grądy Kruklaneckie: zwalony most, zbudowany w 1908 roku ponad ciekiem wodnym łączącym jeziora Gołdopiwo i Kruklin. Był to most pięcioprzęsłowy wielkością dorównujący mostom w Stańczykach. Puszcza Borecka: o pow. 170 km2. Znajdują się tam dzikie i pierwotne fragmenty lasu cenne pod względem przyrodniczym. W puszczy występują rzadkie okazy zwierząt: żubry, łosie, rysie, wilki. Żyją tu też mało spotykane gatunki ptaków: orzeł bielik, rybołów, bocian czarny. Rezerwat Borki: utworzony w 1958 r., pow. 232,00 ha, nadleśnictwo Borki. Florystyczny. Fragment Puszczy Boreckiej. Różnorodna rzeźba terenu. Występują grądy grabowo - lipowe, olsy, łęgi, bory świerkowe. Występują m.in. perkoz, bocian czarny, kania czarna, orzeł bielik, kobuz, bekas, rybołów, słonka. Bogata fauna, spotkać można m.in. żubra, rysia, łosia, jelenia, wilka, lisa, jenota i dzika. Szlak kajakowy rzeki Sapiny: mało znany, malowniczy i spokojny szlak kajakowy, na obrzeżu Doliny Wielkich Jezior Mazurskich o długości około 25 km. Łączy w swoim biegu kilka jezior, poczynając od wysuniętego na południe jeziora Kruklin poprzez rozległe jezioro Gołdapiwo, a skończywszy na jeziorze Święcajty, będącym częścią jez. Mamry; STARA CENA: 169.000zł NOWA ATRAKCYJNA CENA: 159.000 zł (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Kruklanki dzialki

MBN-GS-558 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Kruklanki, Żywki
Powierzchnia całkowita: 2 739.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 159000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 58,05
Prąd w ulicy
Woda jest
Otoczenie jezioro i las
Wygląd działki lekko nachylona
Przeznaczenie budowlana, mieszkaniowa,