MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Kruklanki dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Kruklanki
Data aktualizacji: 2017-03-27 00:00:00
Cena: 1690000.00 PLN
Powierzchnia: 32 226.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Lidia Dobuszewska
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: dobuszewska@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działka z długą linią brzegową jeziora w otulinie Puszczy Boreckiej gmina Kruklanki WŁASNY KAWAŁEK PLANETY - PRZYRODA, CISZA, SPOKÓJ, CZYSTA WODA I POWIETRZE, SĄSIEDZTWO DZIKIEJ PUSZCZY - NIEZWYKŁY FRAGMENT NATURY Działka z długą linią brzegową jeziora Łękuk Wielki, położona w otulinie Puszczy Boreckiej. Najczystsze powietrze w Polsce i urozmaicony pagórkowaty krajobraz Mazur Garbatych. Nad pięknym jeziorem (21 ha, I klasa czystości), z dala od ruchu turystycznego. Wyjątkowe miejsce dla osób ceniących niezwykłą przyrodę, ciszę i spokój. Teren składający się z czterech przylegających do siebie działek o łącznej pow. 3,2226 ha; - kształt całego terenu nieregularny; - ukształtowanie: pagórkowate; - długość linii brzegowej jeziora: ok 321m; - pod drugiej stronie drogi znajduje się las; - odległość do najbliższych zabudowań ok. 140m; - na działkę wydano warunki zabudowy; - możliwość zabudowy domem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi na górce z ładnym widokiem na jezioro i okolicę; Ukształtowanie terenu: działka silnie nasłoneczniona, łagodnie nachylona w kierunku jeziora naturalna łąka, częściowo porośnięta urozmaiconym starodrzewem. Różnica wzniesień pomiędzy najwyższym punktem terenu (przeznaczonym pod zabudowę) a taflą jeziora wynosi ok. 20 m. Ze wzniesienia przeznaczonego pod budowę domu, roztacza się przepiękny, malowniczy widok na jezioro oraz pofałdowaną morenowymi wzgórzami Puszczę Borecką. Fragment decyzji o warunkach zabudowy 1. Rodzaj inwestycji oraz funkcja ternu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego i dwóch budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną; Funkcja terenu: teren zabudowy zagrodowej; 2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 2.1. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego: 1) W ramach inwestycji dopuszcza się budowę: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego, częściowo podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym, o wymiarach około 12m x 10m (szerokość elewacji frontowej z tolerancją do 20%) i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 8,50m; - dwóch budynków gospodarczych, parterowych z poddaszami użytkowymi o wymiarach (każdy budynek) około 10m x 8m (szerokość elewacji frontowej z tolerancją do 20%) i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 7m; 2) Geometria dachów - dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci zawartym w przedziale od 40 do 45 stopni, z lukarnami w dachu budynku mieszkalnego, pokryte dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastej czerwieni; 3) Maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% pow. terenu; 4) Linia zabudowy: nieprzekraczalna wyznaczona w odległości 15m od drogi gminnej; 5) Do projektowanych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych; 6) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zlokalizować na terenie własnej działki w ilości co najmniej 2 m-ca stałego postoju; Ustalenia w obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostęp do drogi publicznej - projektowany zjazd z drogi gminnej na warunkach zarządcy drogi; 2) Zaopatrzenie w wodę - ujęcie własne tzn. studnia wiercona o poborze wody 0,72m3/dobę; 3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych - gromadzenie ścieków w szczelnym atestowanym zbiorniku szambowym o poj. Do 10m3 lub do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0m3/dobę wraz z niezbędną infrastrukturę techniczną. Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia oceny warunków gruntowo - wodnych, w związku z tym należy przeprowadzić geologiczne badanie gruntu. 4) Zapatrzenie w energię elektryczną na warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja Białystok S.A. Zakład Sieci Ełk; 5) Ogrzewanie własne ekologiczne źródło ciepła; 6) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do gruntu na terenie własnej działki stosownie do wymagań przepisów o ochronie środowiska; 7) Gospodarka odpadami zgodnie z ustawą oraz zgodnie zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Kruklanki; Stan prawny: Własność: tak; Księga Wieczysta: tak; Podatek rolny; Lokalizacja: Gmina Kruklanki; Kruklanki: ok. 13km; Giżycko: ok. 25km; Puszcza Borecka: w linii prostej: ok.430-500m; Najbliższe zabudowania: ok 140m - 230m Cena: 1.690.000zł (słownie jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Puszcza Borecka: Obszar zajmowany przez puszczę (pow. 230 km2) jest falisty, pokryty licznymi wzgórzami. Wiele wzniesień przekracza wysokość 200 m.n.p.m W dolinach między pagórkami płyną okresowe oraz całoroczne strumienie. Puszcza należy do najcenniejszych obszarów leśnych Pojezierza Mazurskiego i charakteryzuje się bardzo dużym stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych. Urozmaicona rzeźba terenu i różnorodności siedlisk sprawia, iż Puszczę Borecką zamieszkuje liczna populacja jeleni, saren i dzików. Występują tu także łosie, żubry, wilki, rysie, wydry, bobry, lisy, jenoty, borsuki, kuny leśne, tchórze, piżmaki oraz inne liczne gatunki zwierząt. Atrakcją puszczy jest cieszące się wolnością stado ok 60 żubrów. W puszczy występuje 141 gatunków ptaków w tym liczne żurawie, bociany czarne, orły bieliki, orliki krzykliwe, rybołowy i wiele innych. Prawdopodobnie znajdowały się tam osady Galinów. ATRAKCJE OKOLICY: Łękuk Wielki: niewielki zbiornik leszczowy, w otoczeniu pól, łąk i lasów. Brzegi od północy i zachodu wysokie, strome. Powierzchnia jeziora 20.7ha. Maksymalna głębokość 12.5m; Grądy Kruklaneckie: Most w Grądach był drugim co do długości mostem kolejowym w Prusach. Dłuższe są tylko wiadukty w Stańczykach. Zbudowany w 1908 roku; Puszcza Borecka: Puszcza Borecka to unikalne połączenie dużych obszarów leśnych i równie pokaźnych akwenów wodnych. Obszary leśne puszczy zajmują 230 km 2. Ciekawostką w Puszczy Boreckiej jest ogromny głaz narzutowy zwany Diabelskim Kamieniem z którym związana jest legenda "Diabelski kamień z puszczy" opisana w książce "Mazurskie opowieści" Jadwigi Tressenberg. Możemy do niego dotrzeć znakowanym szlakiem "Legendy"; Kuty: Kościół w Kutach zbudowano w 1887 roku, na fundamentach XVI-wiecznego kościoła.Do budowy nowego użyto kamienie ze starego kościoła. Spalony w 1945 roku, odbudowany w latach 70. XX w.; Wycieczki piesze, rowerowe lub samochodowe do nieodległej Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko; Spływy kajakowe atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny; Dodatkowe informacje: Według opinii Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, obszar Puszczy Boreckiej, której powierzchnia sięga 23 000 ha, charakteryzuje się najczystszym powietrzem w Polsce. Poziom zanieczyszczeń, rejestrowanych przez zlokalizowaną na Diablej Górze stację monitoringu, jest tu tak znikomy, iż stanowi tło dla badań prowadzonych w innych częściach kraju. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Kruklanki dzialki

MBN-GS-218 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Kruklanki, Jasieniec
Powierzchnia całkowita: 32 226.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 1690000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 52,44
Wygląd działki falista
Przeznaczenie budowlana, mieszkaniowa, siedliskowa,