MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Kruklanki dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Kruklanki
Data aktualizacji: 2019-09-03 00:00:00
Cena: 1690000.00 PLN
Powierzchnia: 32 226.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Lidia Dobuszewska
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: dobuszewska@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI położonej NAD JEZIOREM ŁĘKUK WIELKI, w gminie Kruklanki, powiat giżycki WŁASNY KAWAŁEK PLANETY - PRZYRODA, CISZA, SPOKÓJ, CZYSTA WODA I POWIETRZE, SĄSIEDZTWO DZIKIEJ PUSZCZY - NIEZWYKŁY FRAGMENT NATURY Działka z długą linią brzegową jeziora Łękuk Wielki, położona w otulinie Puszczy Boreckiej. Najczystsze powietrze w Polsce i urozmaicony pagórkowaty krajobraz Mazur Garbatych. Nad pięknym jeziorem (21 ha, I klasa czystości), z dala od ruchu turystycznego. Wyjątkowe miejsce dla osób ceniących niezwykłą przyrodę, ciszę i spokój. Położenie: województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, gmina Kruklanki, północno-zachodni brzeg jeziora Łękuk Wielki (nachylenie terenu w kierunku południowo-wschodnim), odległość do najbliższych sąsiedzkich zabudowań ok. 140 m (prąd), dojazd od strony najbliższej wsi Żabinka oddalonej o 2,5 km (dojazd bardzo dobry, droga gminna, zimą odśnieżana). Pobliskie miejscowości: Jeziorowskie ok. 5,5 km, Kruklanki ok. 13 km, Giżycko ok. 25 km. Powierzchnia działki : 3,2226 ha (32 226 m 2 ), teren podzielony geodezyjnie na cztery działki o powierzchniach: 0,96 ha, 0,83 ha, 0,83 ha, 0,6 ha). Bezpośredni dostęp do jeziora Łękuk Wielki: linia brzegowa o długości ok. 320 m. Warunki zabudowy: prawomocna decyzja administracyjna o warunkach zabudowy, wydana na budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Ukształtowanie terenu: działka silnie nasłoneczniona, łagodnie nachylona w kierunku jeziora naturalna łąka, częściowo porośnięta urozmaiconym starodrzewem. Różnica wzniesień pomiędzy najwyższym punktem terenu (przeznaczonym pod zabudowę) a taflą jeziora wynosi ok. 20 m. Ze wzniesienia przeznaczonego pod budowę domu, roztacza się przepiękny, malowniczy widok na jezioro oraz pofałdowaną morenowymi wzgórzami Puszczę Borecką. Wyjątkowy charakter nieruchomości wynika z jej unikalnego położenia: - bezpośrednio nad jeziorem Łękuk Wielki, - oddalenie od innych zabudowań sąsiedzkich, gwarantujące maksymalną dyskrecję, prywatność i intymność, - pagórkowaty krajobraz Mazur Garbatych, w obszarze chronionym Natura 2000 i otulinie wielowiekowej Puszczy Boreckiej. W edług opinii Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, obszar Puszczy Boreckiej, której powierzchnia sięga 23 000 ha, charakteryzuje się najczystszym powietrzem w Polsce. Poziom zanieczyszczeń, rejestrowanych przez zlokalizowaną na Diablej Górze stację monitoringu, jest tu tak znikomy, iż stanowi tło dla badań prowadzonych w innych częściach kraju. Historia Puszczy Boreckiej sięga pradawnych czasów, stanowi ona pozostałość rozległej Puszczy Galindzkiej, która w minionych wiekach pokrywała południowo-wschodnie obszary Pojezierza Mazurskiego. Obszar zajmowany przez puszczę jest falisty, pokryty licznymi wzgórzami, wiele wzniesień przekracza wysokość 200 m.n.p.m. W dolinach między pagórkami płyną okresowe oraz całoroczne strumienie. Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność i wysoki stopień naturalności drzewostanów powodują, że Puszcza Borecka jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Zamieszkuje tu nie tylko liczna populacja jeleni, saren i dzików, występują tu także łosie, żubry, wilki, rysie, wydry, bobry, lisy, jenoty, borsuki, kuny leśne, tchórze, piżmaki oraz inne liczne gatunki zwierząt. Atrakcją puszczy jest cieszące się wolnością stado około 120 żubrów. W puszczy występuje 141 gatunków ptaków w tym liczne żurawie, bociany czarne, orły bieliki, orliki krzykliwe, rybołowy i wiele innych. A wszystkie te cuda natury w najbliższym sąsiedztwie! UNIKATOWA MOŻLIWOŚĆ BLISKIEGO OBCOWANIA Z PRZYRODĄ W JEJ PIERWOTNEJ POSTACI Fragment decyzji o warunkach zabudowy: 1. Rodzaj inwestycji oraz funkcja terenu : budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego i dwóch budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną. Funkcja terenu: teren zabudowy zagrodowej. 2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.1. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego: 1) W ramach inwestycji dopuszcza się budowę: budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego, częściowo podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym, o wymiarach około 12m x 10m (szerokość elewacji frontowej z tolerancją do 20%) i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 8,50m oraz dwóch budynków gospodarczych, parterowych z poddaszami użytkowymi o wymiarach (każdy budynek) około 10m x 8m (szerokość elewacji frontowej z tolerancją do 20%) i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 7m. 2) Geometria dachów: dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci zawartym w przedziale od 40 do 45 stopni, z lukarnami w dachu budynku mieszkalnego, pokryte dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastej czerwieni. 3) Maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% pow. Terenu. 4) Linia zabudowy: nieprzekraczalna wyznaczona w odległości 15m od drogi gminne. 5) Do projektowanych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych 6) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zlokalizować na terenie własnej działki w ilości co najmniej 2 m-c stałego postoju. Ustalenia w obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostęp do drogi publicznej - projektowany zjazd z drogi gminnej na warunkach zarządcy drogi. 2) Zaopatrzenie w wodę - ujęcie własne tzn. studnia wiercona o poborze wody 0,72m3/dobę. 3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych - gromadzenie ścieków w szczelnym atestowanym zbiorniku szambowym o poj. do 10 m3 lub do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0m3/dobę wraz z niezbędną infrastrukturę techniczną. Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia oceny warunków gruntowo - wodnych, w związku z tym należy przeprowadzić geologiczne badanie gruntu. 4) Zapatrzenie w energię elektryczną na warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja Białystok S.A. Zakład Sieci Ełk. 5) Ogrzewanie własne ekologiczne źródło ciepł. 6) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do gruntu na terenie własnej działki stosownie do wymagań przepisów o ochronie środowiska. 7) Gospodarka odpadami zgodnie z ustawą oraz zgodnie zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Kruklanki. Stan prawny: własność, księga wieczysta, podatek rolny. Cena: 1.690.000 zł (słownie jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Kruklanki dzialki

MBN-GS-618 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Kruklanki,
Powierzchnia całkowita: 32 226.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 1690000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 52,44
Wygląd działki falista
Przeznaczenie budowlana, mieszkaniowa, siedliskowa,