MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Giżycko dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Giżycko
Data aktualizacji: 2019-09-04 15:15:45
Cena: 109000.00 PLN
Powierzchnia: 10 819.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻY Działka budowlana o pow. 1,0819ha Gajewo gmina Giżycko Przedmiotem sprzedaży jest teren z możliwością zabudowy położony na obrzeżach Giżycka w miejscowości Gajewo o pow. 1,0819ha objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z możliwością podziału geodezyjnego na 3 działki; Opis nieruchomości: Powierzchnia działki: 10819m2; Kształt działki: nieregularny; Umiejscowienie działki: pomiędzy ulicami Węgorzewską i Leśną; Ukształtowanie terenu: teren mocno pofałdowany, z dużymi różnicami poziomów, wypiętrzający się w kierunku ulicy leśnej; Zadrzewienie/zakrzaczenie: umiarkowane, zlokalizowane głównie w zachodniej części działki; Przeznaczenie działek: w 2006r. Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, symbol 4MR/MN ; Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: § 15. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny istniejącej zabudowy zagrodowej uzupełnione zabudową mieszkalną jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym oznaczone na rysunku planu symbolem 4MR/MN. 2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze 4MR/MNU przewiduje się adaptację istniejących obiektów budowlanych i urządzeń technicznych z możliwością modernizacji, rozbudowy, uzupełnienia, przebudowy i wymiany istniejących budynków łącznie ze zmianą funkcji. 3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze 4MR/MN przewiduje się zabudowę mieszkalną jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym. 4. Obiekty, o których mowa w ust. 2, można rozbudowywać pod warunkiem, że: 1) istniejące i rozbudowane obiekty nie będą zajmowały łącznie więcej niż 60% powierzchni poszczególnych działek, 2) forma architektoniczna rozbudowywanych obiektów dostosowana będzie do architektury regionalnej i lokalnych tradycji i spełniać będzie zasady określone w ust.8 i 9 § 13.niniejszej uchwały. 5. Wszelka działalność inwestycyjna powinna być organizowana i realizowana w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu, załączony do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 6. Obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt.1 przewiduje się od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1G1/2, 3L1/2, 4L1/2, 5L1/2, 9D1/2, 16D1/2, 19D1/2, 7D1/2, 8D1/2, 11D1/2. 7. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust. 8 i 10 § 13. 8. Dopuszcza się realizację wolno stojących budynków gospodarczych lub garaży dla samochodów osobowych jako parterowych z zachowaniem ustaleń ust. 8 pkt.4, 5 i ust. 10 § 13. lokalizowanie tych obiektów na granicy działek jest możliwe jedynie pod warunkiem sąsiadowania z podobnym obiektem istniejącym lub projektowanym na działce sąsiedniej. 9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zgodnie z ustaleniami ujętymi w ust 8, 9 i 10 § 13.niniejszej uchwały. Lokalizacja: Gajewo Gmina Giżycko; Około 2,5km od centrum Giżycka; Okolica: Inne działki przeznaczone pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi; Pojedyncze nowe domy mieszkalne; Rozległy widok na okolicę; Uzbrojenie: Sieć wodna i kanalizacyjna w pasie drogowym; Prąd przy działce; Gaz: w pasie drogowym; Stan prawny: Własność: tak; Księga Wieczysta: tak; Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego; Plan umożliwia podział terenu na 3 działki geodezyjne; CENA: 109.000,00PLN (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Giżycko dzialki

MBN-GS-619 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Giżycko, Gajewo
Powierzchnia całkowita: 10 819.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 109000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 10,07
Gaz w drodze dojazdowej
Prąd jest
Kanalizacja w ulicy
Woda w drodze
Dojazd ASFALTOWA
Ogrodzenie brak
Zagospodarowanie Niezagospodarowana
Wygląd działki pochyła
Ksztalt działki nieregularny
Przeznaczenie mieszkaniowa,