MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Bogacko dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Bogacko
Data aktualizacji: 2019-09-23 13:29:59
Cena: 53000.00 PLN
Powierzchnia: 1 576.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ 2 Działki budowlane w sąsiedztwie lasu i jeziora Dejguny Gmina Giżycko Przedmiotem sprzedaży są 4 działki z wydaną decyzją o warunkach zabudowy przeznaczającą je pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowane w okolicy jeziora Dejguny w miejscowości Bogacko. W sąsiedztwie łąk pól i kompleksu leśnego. Opis: Powierzchnie działka nr 526/4 - pow. 1502m2 ; - sprzedana działka nr 526/5 - pow. 1475m2; - sprzedana działka nr 526/3 - pow. 1479m2; działka nr 526/2 - pow. 1576m2; do każdej z działek nabywamy udział w działce stanowiącej drogę dojazdową o pow. 288m2; Ukształtowanie powierzchni działek: działki stosunkowo płaskie nie wymagające niwelacji; Kształt działek: zbliżony do prostokąta; Zadrzewienie/zakrzaczenie: brak; Ogrodzenie: brak; Dojazd: drogą asfaltową, drogą utwardzoną i następnie wydzieloną drogą wewnętrzną; Fragment decyzji o warunkach zabudowy: … Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) funkcja projektowanej zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna; b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania dla projektowanego pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego: powierzchnia zabudowy - do 155,0m2; szerokość elewacji frontowej - do 16,0m; maksymalna ilość kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe); maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 11,0m; geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 35st - 45st; materiał pokrycia dachu - dachówka lub materiał imitujący dachówkę (balchodachówka); ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją: - maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie zrealizowana inwestycja (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy projektowanej oraz istniejącej) - 2,5%, - nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym; … . e) obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie … f).... 3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: a) zapotrzebowanie na energię elektryczną: przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci; b) zapotrzebowanie na wodę - przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci; c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych - przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci; d) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na teren własnej działki; e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa; f) zapotrzebowanie na energię cieplną - indywidualne (własna kotłownia), g) zapotrzebowanie na gaz - nie dotyczy; h) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej (oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 44/1 poprzez drogę wewnętrzną); 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: a) należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich tj.: dostępu do drogi publicznej; możliwości korzystania z sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza wody i gleby... ... Udogodnienia: jezioro Dejguny w odległości ok. 550m; w pobliżu kameralna leśna plaża z dobrym zejściem do jeziora; Media: Woda: brak; Kanalizacja: w okolicy (przebiega przy drodze asfaltowej); Prąd: tak w sąsiedztwie; Gaz: brak; Cena: 53.000,00 PLN (słownie:pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) - za każdą z działek wraz z udziałem w drodze wewnętrznej. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Bogacko dzialki

MBN-GS-626 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Bogacko, Bogacko
Powierzchnia całkowita: 1 576.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 53000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 33,63
Prąd w ulicy
Kanalizacja w pobliżu
Otoczenie jezioro i las
Dojazd droga utwardzona
Ogrodzenie brak
Wygląd działki płaska
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie mieszkaniowa,