MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Wrony dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Wrony
Data aktualizacji: 2019-10-23 15:45:51
Cena: 1750000.00 PLN
Powierzchnia: 14 055.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Cezary Pstrak
Tel.: 606142244
E-mail: pstrak@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA o pow. 1,4055 ha Z DŁUGĄ LINIĄ BRZEGOWĄ JEZIORA TAJTY na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich we wsi WRONY gmina Giżycko. Atrakcyjny teren położony na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich z bezpośrednim dostępem do jeziora Tajty, w sąsiedztwie lasu. Teren z przeznaczeniem na przystań żeglarską, oraz hotel lub inną formę turystyki. Działka o dużych możliwościach inwestycyjnych. Z bezpośrednim dostępem do jeziora - ok.180 m własnej linii brzegowej. Brzeg z małą ilością trzcin. Opis nieruchomości: Działka położona w obrębie geodezyjnym wsi Wrony leżącej nad jeziorem Tajty, gmina Giżycko; Powierzchnia działki: 14055 m2 Działka pod zabudowę inwestycyjną (obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego); SZCZEGÓŁY POD LINKIEM Kształt działki: nieregularny; Odległość do lasu: ok. 25 m od granicy działki do dużego kompleksu leśnego; Dojazd do działki: droga wojewódzka Giżycko - Kętrzyn, następnie gminna drogą asfaltową i ok. 50m gminą drogą gruntową. Zgodnie z MPZP planowane wykonanie fragmentu drogi; Teren nie ogrodzony; Sąsiedztwo: domy letniskowe, domy mieszkalne oraz działki pod zabudowę; Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyczne; Fragment z miejscowego planu zagospodarowania: I. Ustala się teren zabudowy usług turystycznych oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UT 2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi związane z obsługą turystów obejmujące: hotel i gastronomię. 3. Dla noworealizowanych obiektów Ustala się nieprzekraczalną wysokość budynków kubaturowych do dwóch i pół kondygnacji naziemnych. 4. Forma budynków powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych takich jak: wykładziny drewniane, ceramiczne, kamień. W szczególności formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad: 1) dach - dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 30-45°, 2) pokrycie dachów materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwieni. 5. Na wyznaczonym terenie należy zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody oso6owe. 6. Na terenie 1UT, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: 1) zakaz obiektów o funkcji produkcyjnej mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu, 2) ewentualna uciążliwość obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki. 7. Dopuszcza się realizację obiektów uzupełniających związanych z podstawową funkcja terenu. II. Ustala się teren turystyczno - rekreacyjny oznaczony na rysunku planu symbolem 2 T 1. Podstawową funkcją terenu jest przystań żeglarska wraz z terenami zieleni urządzonej o funkcji ogólnodostępnej. 2. Na terenie 2 T możliwość budowy obiektów i pomostów związanych z przystanią żeglarską. Obiekt wrysowany na rysunku planu ma lokalizację orientacyjną. 3. Obiekty zlokalizowane na danym terenie winne być ściśle wkomponowane w krajobraz terenu. 4. Dopuszcza się lokalizację pól biwakowych przy zabezpieczeniu sanitariatów na terenie 1 UT. Media: Woda: tak, z istniejącego wodociągu gminnego - przy granicy działki; Kanalizacja; tak, gminna - przy granicy działki; Prąd: tak. Gaz: brak; Lokalizacja: w miejscowości Wrony; gmina Giżycko; odległość od centrum Gizycka około 7 km; własna linie brzegowa jeziora Tajty; w sąsiedztwie lasu; Stan prawny: Własność: tak; Księga Wieczysta: tak; Cały teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tajty - jezioro rynnowe w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko, leżące na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Węgorapy. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 232,5 ha do 265,1 ha. Głębokość średnia 7,5 metra a maksymalna 34,0 m. Wymiary: max długość: 5,5km, max szerokość: 1,3 km; CENA NETTO: 1.750.000 zł + 23%VAT CENA BRUTTO: 2.152.500 zł Atrakcje w pobliżu Giżycko ok.7 km, a w nim: Port Żeglugi Mazurskiej w Giżycku - rejsy statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich; Twierdza Boyen - Giżycko; Wieża Ciśnień; Most obrotowy na kanale Łuczańskim; Zamek Krzyżacki obecnie Hotel 4 *; Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Wrony dzialki

MBN-GS-637 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Wrony, Wrony
Powierzchnia całkowita: 14 055.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 1750000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 124,51
Prąd jest
Kanalizacja miejska
Woda tak - miejska
Otoczenie jezioro i las
Ksztalt działki nieregularny
Przeznaczenie budowlana, inwestycyjna,