MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Świdry dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Świdry
Data aktualizacji: 2019-12-04 12:53:02
Cena: 120000.00 PLN
Powierzchnia: 1 637.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ Działki z możliwością zabudowy Świdry gmina Giżycko Przedmiotem sprzedaży jest zadbana działka budowlana o powierzchni 1637m2 z częścią budynku gospodarczego, pełnym ogrodzeniem, nasadzeniami drzew z dogodnym zjazdem z drogi gminnej położona zaledwie 6,5km od Giżycka. Opis: Powierzchnia działki: 1637m2; Kształt działki: prostokąt o wymiarach ok. 23m x 67m; Zadrzewienie/zakrzaczenie: celowane nasadzenia drzew i krzewów w granicach działki; Ogrodzenie: tak siatka metalowa z bramą wjazdową i furtką; Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy; fragment decyzji: Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Ustalenia dotyczące: 1) Nieprzekraczalnej linii zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy- min. 6m od linii rozgraniczającej drogę gminną, zgodnie z rysunkiem graficznym do decyzji,. 2) Wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: powierzchnia zabudowy - do 25% powierzchni terenu, 3) Gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy: projektowane budynki mieszkalne - parterowe z dachem wielopołaciowym - bez poddasza użytkowego, parterowe, poziom posadzki do 0,7m nad poziomem projektowanego terenu, piwnica w części zachodniej terenu- wykorzystaniem ukształtowania terenu, długość budynku do 18,0m, szerokość budynku do 12,0m., wysokość dachu do kalenicy do 10,0m. 4) Geometrii dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia: kształt dachu zasadniczej bryły budynku - wielopołaciowy o nachyleniu połaci dachowych od 20st-45st, usytuowanie kalenicy głównej prostopadle do drogi, pokrycie dachówka ceramiczna lub materiałem dachówko-podbnym w kolorze ceglastym lub brązowym. … .. d) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: zaopatrzenie w wodę - z wodociągu gminnego na warunkach Zarządcy sieci, zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach ZEB Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko, sposób ogrzewania budynku - źródło własne. Zaleca się stosowanie ekologicznych materiałów opałowych, odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe w obrębie własnej działki, odprowadzenie ścieków bytowych - do projektowanych szczelnych zbiorników na ścieki bytowe, docelowo do kanalizacji sanitarnej, wywóz i gromadzenie nieczystości stałych - czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci, zgodnie z przepisami... dostęp do drogi publicznej - istniejącymi lub projektowanym zjazdami na drogę gminną. Media: prąd: tak, skrzynka przy działce; wodociąg gminny: w pasie drogowym; kanalizacja brak; Lokalizacja: Świdry; Działka w sąsiedztwie zabudowy wiejskiej; Dogodny zjazd bezpośrednio z drogi gminnej; odległość o najbliższego jeziora ok. 750m w linii prostej; Stan prawny: własność: tak; księga wieczysta: tak; Cena: 120.000zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Świdry dzialki

MBN-GS-648 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Świdry, Świdry
Powierzchnia całkowita: 1 637.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 120000.00 PLN
Nieruchomość:
Wymiary działki 23x67
Cena za m2 73,30
Zabudowa budynek gospodarczy
Gaz brak
Prąd jest
Kanalizacja brak
Woda tak - miejska
Dojazd ASFALTOWA
Ogrodzenie ogrodzona
Zagospodarowanie Zagospodarowana
Wygląd działki płaska
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana,