MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Wyszowate dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Wyszowate
Data aktualizacji: 2020-01-20 15:55:00
Cena: 120000.00 PLN
Powierzchnia: 14 462.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Lidia Dobuszewska
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: dobuszewska@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działka rolna o nr geod. 312 i pow. 1,4462 ha obręb Wyszowate, gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie Powierzchnia działki rolnej: 1,4462 ha; Kształt działki: nieregularny; Ukształtowanie terenu: teren pofałdowany z obniżeniami, z lekkim spadkiem w stronę jeziora i dużym nieużytkiem; Długość linii brzegowej: ok 36-42m; Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, w strefie przybrzeżnej drzewa, krzewy oraz roślinność wodna; Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod: R/RZ: tereny otwarte upraw polowych, położone poza strefą ochronną jeziora; R/ZL: tereny upraw polowych, położonych w strefie ochronnej jeziora Ublik Wielki i Buwełno; R: tereny rolne w pasie drogowym przylegającym do drogi powiatowej; R Ustala się tereny rolne w pasie drogowym przylegającym do drogi powiatowej: Dla terenów oznaczonych symbolem R ustala się: zachowuje się istniejące użytki rolne; ewentualne ogrodzenia użytków rolnych np. pastwisk z naturalnych materiałów np. żerdzie drewniane, zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych ; ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy: budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do dwuch kondygnacji nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 38-45stopni, pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym, budynek mieszkalny usytuowany w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy do 9m; w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, współczynnik zabudowy terenu do 25%; nieprzekraczalna linia zabudowy: min 20 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową; wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów; nowe zjazdy z drogi wymagają zgody Zarządcy drogi; R/RZ Ustala się tereny otwarte upraw polowych. Dla terenów o symbolu R/RZ ustala się: zachowuje się istniejące użytki rolne, ustala się ekologiczne użytkowanie gruntów; możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów dostosowanych do warunków florystycznych terenu; ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy; 1) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do dwuch kondygnacji nadziemnych, 2) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 38-45stopni, pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym, 3) budynek mieszkalny usytuowany w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy do 9m; 4) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, R/ZL Ustala się tereny upraw polowych i leśnych w strefie ochronnej jezior Dla terenów o symbolu R/ZL ustala się: zachowuje się istniejące użytki rolne i leśne w strefie ochronnej jezior, możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dostosowanymi do warunków florystycznych terenu, zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5 m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia oraz ogrodzeń betonowych, pełnych. zakazuje się zmiany linii brzegowej jezior i niwelacji terenu Uzbrojenie: Prąd: wzdłuż pasa drogowego (po przeciwnej stronie drogi); Woda: w pasie drogowym; Gaz: brak Stan prawny: Księga Wieczysta: tak; Własność: tak; Lokalizacja: Gmina Miłki, W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja, Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne; Miłki ok. 5,20km; Giżycko ok. 20km; Spokojna malownicza okolica nad 3 jeziorami; Widok na pola, jezioro, las; CENA: 120.000 zł Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Wyszowate dzialki

MBN-GS-661 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Wyszowate, Wyszowate
Powierzchnia całkowita: 14 462.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 120000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 8,30
Ogrodzenie brak
Ksztalt działki nieregularny
Przeznaczenie rolna, siedliskowa,