MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Giżycko dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Giżycko
Data aktualizacji: 2020-03-11 14:14:19
Cena: 2408000.00 PLN
Powierzchnia: 34 000.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ Teren Inwestycyjny/działki budowlane o pow. ok. 3,4ha w Gajewie Gmina Giżycko Przedmiotem sprzedaży jest teren inwestycyjny objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (symbol 7MN/UR) jako Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Opis: Powierzchnia: Teren w trakcie wydzielania powierzchnia przybliżona powstałego gruntu będzie wynosiła ok. 1,3ha z czego wg planu zagospodarowania przestrzennego teren można podzielić na ok 17-18 działek budowlanych; Ukształtowanie powierzchni terenu: teren naturalnie pofałdowany; Kształt działek: kształt powstałego terenu nieregularny; Zadrzewienie/zakrzaczenie: niewielkie drzewa w granicy działki; Ogrodzenie: brak; Dojazd: drogą asfaltową; Fragment MPZP - Uchwała Nr VIII/78/03 z dnia 2003-05-14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części teren wsi Gajewo w gminie Giżycko : … § 51. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oznaczone na rysunku planu symbolem 7MN/UR. 2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze 7MN/UR przewiduje się : 1) budynki mieszkalne jednorodzinne, 2) budynki gospodarczo-garażowe, 3) urządzenia techniczne uzbrojenia terenu zgodnie z ideogramem, 4) zieleń towarzyszącą i izolacyjną. 3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze 7MN/UR ustala się alternatywnie zakłady drobnej wytwórczości nieuciążliwej. 4. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust. 8 i 10 § 13 , ust.6 § 40. 5. Ustala się zasady i standardy kształtowania zabudowy związane z przeznaczeniem podstawowym zgodnie z ustaleniami ujętymi w ust 8, 9 i 10 § 13 niniejszej uchwały. 6. Ustala się zasady i standardy kształtowania zabudowy związane z przeznaczeniem dopuszczalnym zgodnie z ustaleniami ujętymi w ust 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11§ 40 niniejszej uchwały. 7. Obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt. 1 przewiduje się od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2L1/2, 4L1/2, 19D1/2, 12D1/2, 8D1/2. 8. Wszelka działalność inwestycyjna powinna być organizowana i realizowana w oparciu o projekt zagospodarowania całego terenu, załączony do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Media: Woda: tak wodociąg miejski w pasie drogowym; Kanalizacja: tak w pasie drogowym; Prąd: tak ; Linia telefoniczna: tak; Gaz: brak; Stan prawny: Księga wieczysta: tak; Własność: tak; Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała Nr VIII/78/03 z dnia 2003-05-14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części teren  wsi Gajewo w gminie Giżycko; Teren w trakcie podziału; Cena za teren o pow. ok 3,4ha: 2.380000,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) - 70zł za m2 Uwaga możliwość nabycia terenu o mniejszej powierzchni ok. 1,3ha w cenie 85zł za m2; Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Giżycko dzialki

MBN-GS-675 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Giżycko, Giżycko
Powierzchnia całkowita: 34 000.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 2408000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 70,82
Prąd w ulicy
Kanalizacja miejska
Woda tak - miejska
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie mieszkaniowa,