MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Gawliki Wielkie dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Gawliki Wielkie
Data aktualizacji: 2017-03-28 00:00:00
Cena: 59000.00 PLN
Powierzchnia: 9 100.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Joanna Grażulewicz
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: grazulewicz@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działka budowlana 0,91ha gmina Wydminy Działak budowlana o powierzchni 0,91ha; Kształt działki: trójkąt; Wymiary działki: ok 118 x 153 x 166 [m]; Ukształtowanie terenu: działka płaska, nie wymaga niwelacji; Przez nieruchomość przebiega rów melioracyjny; Działka położona jest na uboczu wsi, wśród pól i łąk. Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy dwoma jeziorami: Gawlik Wielki i Szóstak; W linii prostej do jeziora Gawlik Wielki jest ok 480m; W linii prostej do jeziora Szóstak jest ok. 1800m; W linii prostej do lasu jest ok 430m; Na działkę w czerwcu 2008 roku wydano decyzje o warunkach zabudowy, przeznaczając nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa . Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu: Nieprzekraczalna linia zabudowy: ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min. 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm)); odległości od granic sąsiednich działek regulują przepisy Prawa budowlanego; zachować minimalną odległość 5m od górnej skarpy rowu melioracyjnego. Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: projektowany budynek mieszkalny wraz z garażem: parterowy wraz z poddaszem użytkowym, parter niski do 0,70m nad poziomem terenu, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 10m, Geometrii dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia: kształt dachu zasadniczej bryły budynku dwuspadowy równopołaciowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci budynku mieszkalnego w granicach od 30st., do 50st., garażu do 45st. pokrycie dachu: dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze ceglasto-czerwonym. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach Zarządcy drogi; zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., w Białymstoku, Zakład Sieci Ełk; sposób ogrzewania budynków mieszkalnych: źródło własne. Zaleca się stosowanie ekologicznych materiałów opałowych; odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki; odprowadzenie ścieków bytowych: do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 lub kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarządcy sieci; wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci, zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 628 ze zm.); dostęp do drogi powiatowej: projektowanym zjazdem na warunkach Zarządcy drogi. Uzbrojenie terenu: Linia energetyczna przebiega w odległości ok: od 20 do 30m; Wodociąg: w odległości 100m od działki Kanalizacja: brak; Najbliższe zabudowania w odległości ok 75m; Dojazd drogą gruntową gminną; Lokalizacja: Działka przylega do drogi gminnej gruntowej; Odległość od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej ok. 400m; Po drugiej stronie drogi zlokalizowane jest siedlisko; Sąsiedztwo nieruchomości: łąki, pola w uprawie rolnej, siedlisko; W linii prostej do jeziora Gawlik Wielki jest ok 480m; We wsi zlokalizowana jest działka, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (z dnia 28 lutego 2002r) została przeznaczona pod usługi turystyczne obiektów związanych z obsługą plaży, kąpieliska, przystani wodnej. W linii prostej do jeziora Szóstak jest ok. 1800m; W linii prostej do lasu jest ok 430m; ok. 30km od Giżycka; ok. 8km od Wydmin; Stan prawny: Własność: tak; Założona Księga Wieczysta; Cena: 59.000zł Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Gawliki Wielkie dzialki

MBN-GS-220 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Gawliki Wielkie, Gawliki Wielkie
Powierzchnia całkowita: 9 100.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 59000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 6,48
Standard 4
Podstawa nabycia umowa sprzedaży
Gaz brak
Prąd jest
Kanalizacja brak
Woda jest
Ogrodzenie brak
Wygląd działki płaska
Ksztalt działki trójkąt