MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Bielskie dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Bielskie
Data aktualizacji: 2017-12-12 13:04:20
Cena: 1490000.00 PLN
Powierzchnia: 13 920.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Lidia Dobuszewska
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: dobuszewska@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działka z wydanym pozwoleniem na budowę pod budowę dwóch domów mieszkalnych z linią brzegową jeziora Bielskiego gmina Miłki Działka z wydanymi już pozwoleniami budowlanymi pod budowę dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych. Działka o idealnym kształcie z linią brzegową jeziora . Okolica bardzo malownicza, pagórkowata i spokojna. Nieruchomość zlokalizowana na uboczy wsi, wśród pól i łąk; Powierzchnia działki: 1,3920 ha - możliwość podziału na dwie działki. Kształt działki: zbliżony do prostokąta; Ukształtowanie działki: teren lekko falisty; Wymiary działki ok. 126m x ok 107m; Długość linii brzegowej jeziora: ok. 131m; Linia brzegowa jeziora do zagospodarowania: twardy brzeg, niewielka ilość trzciny; Brzeg jeziora nieco zadrzewiony (stare drzewa liściaste); Odległość do najbliższego zabudowania: ok 290m; Sąsiedztwo: jezioro, łąki, pola, siedliska; Na działkę wydano dwa pozwolenia na budowę: budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; Fragment z decyzji o warunkach zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 15m od drogi gminnej oraz od jeziora zgodnie z rysunkiem graficznym decyzji; 2) projektowane budynki mieszkalne: parterowe z poddaszem użytkowym, parter nisko do ok. 0,7m nad poziomem terenu, orientacyjne wymiary budynków 2 x 10m x 20m z tolerancją do 20% tj. dwa budynki mieszkalne o pow. zabudowy do 200m2; 3) kształt dachu zasadniczej bryły budynków: dwuspadowy symetryczny, kąt nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 50 stopni, wysokość kalenicy budynków mieszkalnych do 9m; pokrycie dachowe: dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze ceglasto - czerwonym; 4) dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem: zachowania ogrodzeń ażurowych, zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy; zleca się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, z zachowaniem ustawowych odległości od infrastruktury technicznej; warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów jest zapewnienie podłączenia budynków do wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej; Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach właściciela sieci; energia elektryczna: na warunkach ZE Rejon Energetyczny w Giżycku; odprowadzenie ścieków bytowych: do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3; wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci; dostęp do drogi publicznej gminnej: istniejącym lub projektowanym zjazdem na warunkach Zarządcy drogi; Uzbrojenie: Prąd: tak, po drugiej stronie drogi; Wodociąg: tak gminny, ok. 300m od działki; Kanalizacja: brak; Gaz: brak; Dojazd: drogą gruntową gminną; Stan prawny: Własność: tak; Księga wieczysta: tak; Lokalizacja: Na uboczu wsi; gmina Miłki; Miłki: ok. 10km; Giżycko: ok. 24km; Orzysz: ok. 13km; Warszawa: ok. 241km; Sąsiedztwo: jezioro, pola, łąki i siedliska; Odległość do lasu: ok 200-300m; Linia brzegowa jeziora Bielskie; Po drugiej stronie jeziora Zoo Safari i Wyciąg Narciarski z Pensjonatem; Cena: 1.490.000 zł Jezioro: Jezioro należy do zbiorników bardzo czystych, tworzy kompleks 3 jezior; Jezioro: ze strefą ciszy; Długość 1850m; Szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów - 550m max; Pow. 60ha; Głębokość do 30m. śr. 7,2m; Jezioro bardzo czyste - przejrzystość wody na 8-10 metrów; Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Bielskie dzialki

MBN-GS-328 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Bielskie, Bielskie
Powierzchnia całkowita: 13 920.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 1490000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 107,04
Podstawa nabycia umowa sprzedaży
Prąd jest
Przeznaczenie budowlana,