MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Wyszowate dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Wyszowate
Data aktualizacji: 2021-07-30 14:27:37
Cena: 999000.00 PLN
Powierzchnia: 23 981.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Joanna Grażulewicz
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: grazulewicz@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działka z możliwością zabudowy z linią brzegową jeziora Ublik Wielki obręb Wyszowate, Gmina Miłki, powiat giżycki. OPIS: Powierzchnia łączna: 2,3981ha; Kształt działki: regularny; Ukształtowanie terenu: teren pofałdowany z obniżeniami, z lekkim spadkiem w stronę jeziora; Długość linii brzegowej: ok. 75m; Szerokość: od ok. 65m; Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, w strefie przybrzeżnej drzewa, krzewy oraz roślinność wodna; Widok na łąki, pola, na jezioro; Sąsiedztwo: w najbliższym sąsiedztwie gustowna rezydencja w mazurskim stylu; Cały obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, dla którego obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody WarmińskoMazurskiego Nr 163 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 201, poz.3155); Dla jezior Ublik Wielki i Buwełno obowiązuje rozporządzenie przyjęte uchwałą Nr VI/23/99 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ograniczenia lub zakazu używania obiektów pływających na wybranych akwenach wodnych powiatu. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod: R/RZ: tereny otwarte upraw polowych, położone poza strefą ochronną jeziora; R/ZL: tereny upraw polowych, położonych w strefie ochronnej jeziora Ublik Wielki i Buwełno; R: tereny rolne w pasie drogowym przylegającym do drogi powiatowej; R Ustala się tereny rolne w pasie drogowym przylegającym do drogi powiatowej: Dla terenów oznaczonych symbolem R ustala się: zachowuje się istniejące użytki rolne; ewentualne ogrodzenia użytków rolnych np. pastwisk z naturalnych materiałów np. żerdzie drewniane, zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych ; ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy: budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do dwuch kondygnacji nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 38-45stopni, pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym, budynek mieszkalny usytuowany w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy do 9m; w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, współczynnik zabudowy terenu do 25%; nieprzekraczalna linia zabudowy: min 20 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową; wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów; nowe zjazdy z drogi wymagają zgody Zarządcy drogi; R/RZ Ustala się tereny otwarte upraw polowych. Dla terenów o symbolu R/RZ ustala się: zachowuje się istniejące użytki rolne, ustala się ekologiczne użytkowanie gruntów; możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów dostosowanych do warunków florystycznych terenu; ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy; 1) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do dwuch kondygnacji nadziemnych, 2) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 38-45stopni, pokrycie dachów dachówką w kolorze ceglastym, 3) budynek mieszkalny usytuowany w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy do 9m; 4) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, R/ZL Ustala się tereny upraw polowych i leśnych w strefie ochronnej jezior Dla terenów o symbolu R/ZL ustala się: zachowuje się istniejące użytki rolne i leśne w strefie ochronnej jezior, możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dostosowanymi do warunków florystycznych terenu, zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5 m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia oraz ogrodzeń betonowych, pełnych. zakazuje się zmiany linii brzegowej jezior i niwelacji terenu Uzbrojenie: Prąd: wzdłuż pasa drogowego (po stronie działki); Woda: w pasie drogowym w odległości ok. 165m; Gaz: brak; Dojazd: asfalt; Stan prawny: Księga Wieczysta: tak; Własność: tak; Lokalizacja: Gmina Miłki, W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja, Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne; Miłki ok. 5,20km; Giżycko ok. 20km; Spokojna malownicza okolica nad 3 jeziorami; Widok na pola, jezioro, las; Istnieje możliwość zakupu dodatkowego terenu o łącznym areale 4,08 ha w cenie 1.835.730 złotych Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Wyszowate dzialki

MBN-GS-786 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Wyszowate, Wyszowate
Powierzchnia całkowita: 23 981.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 999000.00 PLN
Nieruchomość:
Wymiary działki 355
Cena za m2 41,66
Standard 4
Gaz brak
Prąd na działce
Kanalizacja brak
Woda w drodze
Ogrodzenie brak
Wygląd działki falista
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana, rolna,