MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Giżycko dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Giżycko
Data aktualizacji: 2021-09-15 14:11:05
Cena: 130000.00 PLN
Powierzchnia: 1 604.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ 3 działki BUDOWLANE nad jez. Dejgunek w pobliżu Jeziora Dejguny Sterławki Małe gmina Giżycko Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1US - teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury; powierzchnia działek: działka o nr geod. 41/14 o pow. 1370m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30; działka o nr geod. 41/15 o pow. 1604m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30; działka o nr geod. 41/16 o pow. 1603m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30; kształt: działka o nr geod. 41/14 - zbliżony do trapezu prostokątnego; działka o nr geod. 41/15 - zbliżony do prostokąta; działka o nr geod. 41/16 - zbliżony do prostokąta; ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany; zadrzewienie: drzewa samosiejne na działkach; lokalizacja: działka 41/14 położona w odległości ok 60m w linii prostej od jeziora; działka 41/15 położona w odległości ok 95m w linii prostej od jeziora; działka 41/16 położona w odległości ok 130m w linii prostej od jeziora; najbliższe zabudowania: ok 240m w linii prostej; odległość po plaży wiejskiej ok. 500m w linii prostej; Fragment planu: § 15. 1. Ustala się teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 1US 2. Dla terenu o symbolu: 1US - ustala się: 1) Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: a) obsługa komunikacyjna przewidziana jest z planowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 9KDW, b) potrzeby związane z parkowaniem samochodów należy realizować w wyznaczonych konturach zabudowy, na działkach budowlanych, c) minimalna szerokość działki budowlanej - zabudowy wolnostojącej: 20 m, bliźniaczej: 12 m (x2), powierzchnia wydzielona pod działkę budowlaną wolnostojącą - minimum 1 000 m2, bliźniaczą - min. 800 m2 (x2), zasady podziału na działki budowlane wskazano na rysunku planu. d) zaleca się wydzielanie większych powierzchni działek niż określone w pkt c) e) na każdej działce budowlanej: - wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni działki - do 12% - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek - 70% f) nieprzekraczalne linie zabudowy - 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW, g) na działce o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2, zamiennie dopuszcza się zabudowę usługową turystyczną; 2) Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy: a) forma zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza, b) na każdej działce lokalizować jeden obiekt (wolnostojący lub bliźniaczy), funkcję gospodarczo-garażową łączyć z podstawową bryłą budynku, c) planowane budynki - parterowe z dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia 35-45°, pokrytymi dachówką w odcieniu ceglasto-czerwonym lub materiałami dachówko podobnymi, długość elewacji frontowych do 16 m, maksymalna wysokość budynków do okapu - 3,5 m; do kalenicy - 9 m, d) zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamień, cegła, dachówka ceramiczna, e) zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych; 3) Na terenie o symbolu 1US, zaleca się zmniejszenie ilości działek poprzez wydzielanie działek o większej powierzchni, łączenie sąsiednich działek, wskazanych na rysunku planu i w ten sposób na powiększonym terenie realizację jednego obiektu o w/w funkcji, z zachowaniem warunków kształtowania zabudowy określonych w pkt 2. Uzbrojenie: Woda: w drodze wewnętrznej; Prąd: w sąsiedztwie; Odprowadzanie ścieków: kanalizacja w trakcie prowadzenia; Lokalizacja: Gmina Giżycko; odległość od najbliższego miasta (Giżycko) ok. 12km; do Warszawy ok. 255km; Stan prawny: Własność: TAK; Księga Wieczysta: TAK; CENA: 130.000zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) każda z działek wraz z udziałami. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Giżycko dzialki

MBN-GS-795 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Giżycko, Giżycko
Powierzchnia całkowita: 1 604.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 130000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 81,05
Zabudowa brak
Gaz brak
Otoczenie jezioro
Ogrodzenie brak
Zagospodarowanie Niezagospodarowana
Wygląd działki lekko nachylona
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana,