MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Jagodne Małe dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Jagodne Małe
Data aktualizacji: 2022-06-27 14:57:06
Cena: 570000.00 PLN
Powierzchnia: 793.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ Działka budowlana nad jeziorem Jagodne koło Rydzewa (Szlak WJM) Gmina Miłki Przedmiotem sprzedaży jest teren składający się z 2 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 793m2 . Opis: Powierzchnia: Działka o nr geod. 3/143 - pow. 714m2; Działka o nr geod. 3/142 - pow. 79m2; Kształt działki: nieregularny; Odległość od jeziora: 13m; Ukształtowanie terenu: ter płaski; Zadrzewienie/zakrzaczenie - tak; Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określona symbolami 1ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; fragment planu zagospodarowania przestrzennego: ...§ 16. Ustala się teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony symbolem 1ML, o następujących ustaleniach: 1. Dla przedmiotowego terenu ustala się: funkcja podstawowa: zabudowa rekreacji indywidualnej, to jest przeznaczenie do okresowego wypoczynku, funkcja uzupełniająca: zabudowa gospodarcza i garażowa, infrastruktura towarzysząca, zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 2. W zabudowie i zagospodarowaniu należy uwzględnić ustalenia ogólne, zawarte w rozdziale I. 3. Zasady kształtowania nowej zabudowy: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy - min. 4m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo-jezdny, 2) wysokość kalenicy budynków rekreacji indywidualnej - do 7 m, budynków innych - do 5 m, 3) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi, nachylenie połaci dachowych: 35 - 50o , 4) szerokość elewacji frontowej - do 10 m. 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 25%, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 5 - Poz. 3942 2) minimalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: nie ustala się, 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki: 60%. 5. Ogrodzenie ażurowe, o wysokości do 1.5 m. 6. Dopuszcza się budowę altan ogrodowych o wysokości do 4 m i powierzchni zabudowy do 25 m2 , grilli Klasyfikacja gleb: Bi; Media: prąd: tak; woda: wodociąg w pasie drogowym; kanalizacja: brak; dojazd: asfalt; Stan prawny: własność - tak; księga wieczysta - tak; Sąsiedztwo: w okolicy istnieje niska zabudowa (głównie domy jednorodzinne oraz domy rekreacji indywidualnej, pałac); sąsiedztwo nieuciążliwe, gwarantujące cisze i spokój; jezioro Jagodne; Lokalizacja: Jagodne Małe; gmina Miłki; Odległości: Miłki - ok 3km; Giżycko - ok 17km; Mikołajki - ok 41km; Warszawa - ok 235km; Cena: 570.000zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Jagodne Małe dzialki

MBN-GS-906 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Jagodne Małe, Jagodne Małe
Powierzchnia całkowita: 793.00 m2
Ilość pokoi: 1
Cena: 570000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 718,79
Gaz brak
Prąd jest
Kanalizacja brak
Woda w drodze