MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Rydzewo dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Rydzewo
Data aktualizacji: 2022-02-10 17:10:21
Cena: 395700.00 PLN
Powierzchnia: 3 957.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Joanna Grażulewicz
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: grazulewicz@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działka o pow. 0,3957ha Rydzewo gmina Miłki Działka budowlana o powierzchni 3957m2; Kształt działki: trójkąt; Wymiary działki: ok 112 x 70 x 131 [m]; Działka płaska, nie wymaga niwelacji; Od strony asfaltu zasadzono pas brzóz stanowiący doskonały ekran dźwiękochłonny; Dodatkowo na działce znajdują się dorodne świerki; Teren przeznaczony pod zabudowę bez zadrzewień i zakrzaczeń; W ewidencji gruntów cała działka oznaczona jest jako R IVa; Działka położona jest na uboczu wsi, wśród pól i łąk; Teren położony poza granicami obszaru chronionego krajobrazu; Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy dwoma jeziorami: Niegocin i Wojnowo; Jezioro Niegocin: w linii prostej ok. 2000m; We wsi Rydzewo jest działka, która została przeznaczona na plażę i kąpielisko; Jezioro Wojnowo: w linii prostej ok. 2500m; Las: w linii prostej ok 2500m; Na działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy, przeznaczając nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych, związanych z gospodarstwem rolnym. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym. Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu: Nieprzekraczalna linia zabudowy: Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min 15m od linii rozgraniczającej drogę gminną zgodnie z załącznikiem graficznym, Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: Projektowany budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, o konstrukcji murowanej, wymiary do 14 x 20 [m], Projektowany budynek gospodarczy konstrukcji murowanej, wymiary do 11 x 9 [m], Projektowany budynek gospodarczo - garażowy o konstrukcji drewnianej, wymiary do 11 x 9 [m], Geometria dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia: Kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego: dwuspadowy równopołaciowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu w granicach od 30st., do 50st., dla budynku gospodarczego: dwuspadowy równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 20st do 50st, budynku gospodarczo-garażowego: dwuspadowy równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 20st do 50st Pokrycie dachowe w/w budynków: dachówka ceramiczna w kolorze ceglastoczerwonym. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: Zaopatrzenie w wodę: ze studni o głębokości do 30m;; Zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., w Białymstoku, Zakład Sieci Ełk; Zaopatrzenie w energię cieplną dla budynku mieszkalnego należy realizować w oparciu o ekologiczne źródła energii; Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki; Odprowadzenie ścieków bytowych: do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,7m3 na dobę; Wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 628 ze zm.); Dostęp do drogi publicznej: istniejącym zjazdem na do drogi gminnej nr 324; Uzbrojenie terenu: Linia energetyczna przebiega w odległości ok: 700m, aczkolwiek w trakcie budowy jest linia kablowa nN, stacja transformatorowa STr 15/04 kV, linia kablowa nN 0,4kV + 2ZK, WLZ 0,4 kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej ; Wodociąg: brak; Kanalizacja: brak; Najbliższe zabudowania w odległości ok 70m (dom w budowie); Dojazd asfalt, następnie ok. 50m drogą gruntową gminną; Lokalizacja: Działka przylega do drogi asfaltowej; Sąsiedztwo nieruchomości: łąki, pola w uprawie rolnej, pojedyncze siedliska; W linii prostej do jeziora Niegocin jest ok. 2000m; W linii prostej do lasu jest ok 2500m; ok. 15km od Giżycka; ok. 8km od Miłek; Stan prawny: Własność: tak; Założona Księga Wieczysta; Przeznaczono również do sprzedaży sąsiednie działki: działka nr 2 o pow. 0,3034ha w cenie 290.000,00zł; działka nr 3 o pow. 0,3769ha w cenie 376.900,00zł; działka nr 4 o pow. 0,3328ha w cenie 332.800,00zł; Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Rydzewo dzialki

MBN-GS-852 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Rydzewo, Rydzewo
Powierzchnia całkowita: 3 957.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 395700.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 100
Standard 3
Zabudowa brak
Gaz brak
Prąd w trakcie prowadzenia
Kanalizacja brak
Woda brak
Ogrodzenie brak
Wygląd działki płaska
Ksztalt działki trójkąt
Przeznaczenie budowlana,